Pfeife

Titel Preis
Peterson 2014 Jahrespfeife Rustic F-lip Peterson 2014 Jahrespfeife Rustic F-lip 429,00€
Peterson 2013 Jahrespfeife Rustic F-lip Peterson 2013 Jahrespfeife Rustic F-lip 429,00€
Amadeus Pfeife Hot Line 16 Amadeus Pfeife Hot Line 16 429,00€
Stanwell Jahrespfeife 2010 Black Sand Stanwell Jahrespfeife 2010 Black Sand 429,00€
Peterson Pfeife Craftsman Series April 01 F-lip Peterson Pfeife Craftsman Series April 01 F-lip 419,00€
Peterson Pfeife Craftsman Series April 87 F-lip Peterson Pfeife Craftsman Series April 87 F-lip 419,00€
Peterson Pfeife Craftsman Series April XL02 F-lip Peterson Pfeife Craftsman Series April XL02 F-lip 419,00€
Peterson Pfeife Craftsman Series April 69 F-lip Peterson Pfeife Craftsman Series April 69 F-lip 419,00€
Peterson Pfeife Craftsman Series April 606 F-lip Peterson Pfeife Craftsman Series April 606 F-lip 419,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 01 F-lip Peterson Pfeife Flame Grain 01 F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 68 P-lip Peterson Pfeife Flame Grain 68 P-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain XL90 P-lip mit Filter Peterson Pfeife Flame Grain XL90 P-lip mit Filter 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 05 P-lip Peterson Pfeife Flame Grain 05 P-lip 409,00€
Peterson Pfeife Ashford 69 Cumberland F-lip Peterson Pfeife Ashford 69 Cumberland F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 05 F-lip Yellow Peterson Pfeife Flame Grain 05 F-lip Yellow 409,00€
Peterson Pfeife Rosslare Classic 68 F-lip Peterson Pfeife Rosslare Classic 68 F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 999 P-lip Peterson Pfeife Flame Grain 999 P-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 80s Peterson Pfeife Flame Grain 80s 409,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 6. Brown Polish ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 6. Brown Polish ohne Filter 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 304 P-lip Peterson Pfeife Flame Grain 304 P-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain B10 P-lip Peterson Pfeife Flame Grain B10 P-lip 409,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 3. Brown Polish ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 3. Brown Polish ohne Filter 409,00€
Peterson Pfeife Spigot 03 Sand F-lip Peterson Pfeife Spigot 03 Sand F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 221 Fishtail Peterson Pfeife Flame Grain 221 Fishtail 409,00€
Peterson Pfeife Donegal X105 SMTD P-lip Peterson Pfeife Donegal X105 SMTD P-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 221 Peterson Pfeife Flame Grain 221 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 221 P Peterson Pfeife Flame Grain 221 P 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 03 F-lip Peterson Pfeife Flame Grain 03 F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 69 P-lip Peterson Pfeife Flame Grain 69 P-lip 409,00€
Peterson Pfeife Ashford 304 Cumberland F-lip Peterson Pfeife Ashford 304 Cumberland F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Rosslare Classic 05 F-lip Peterson Pfeife Rosslare Classic 05 F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Rosslare Classic 221 F-lip Peterson Pfeife Rosslare Classic 221 F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain B11 Peterson Pfeife Flame Grain B11 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 01 P Peterson Pfeife Flame Grain 01 P 409,00€
DB Berlin Pfeife - Commander IB 57 DB Berlin Pfeife - Commander IB 57 409,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1/A Brown Polish ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1/A Brown Polish ohne Filter 409,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1. Brown Polish ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1. Brown Polish ohne Filter 409,00€
Peterson Pfeife Spigot 606 Sand F-lip Peterson Pfeife Spigot 606 Sand F-lip 409,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 5. Brown Polish ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 5. Brown Polish ohne Filter 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 69 F-lip Peterson Pfeife Flame Grain 69 F-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 03 P-lip Peterson Pfeife Flame Grain 03 P-lip 409,00€
Peterson Pfeife Flame Grain 408 F-lip Yellow Peterson Pfeife Flame Grain 408 F-lip Yellow 409,00€
Peterson Pfeife Limerick 01 P-lip Peterson Pfeife Limerick 01 P-lip 399,00€
Peterson Pfeife Limerick B10 P-lip Peterson Pfeife Limerick B10 P-lip 399,00€
Stanwell Pfeife Melange Brown Polish + Tobacco Jar Stanwell Pfeife Melange Brown Polish + Tobacco Jar 399,00€
Peterson Pfeife Limerick 68 P-lip Peterson Pfeife Limerick 68 P-lip 399,00€
Peterson Pfeife Spigot 606 Smooth F-lip Peterson Pfeife Spigot 606 Smooth F-lip 389,00€
Peterson Pfeife Spigot 03 Smooth F-lip Peterson Pfeife Spigot 03 Smooth F-lip 389,00€
Peterson Pfeife Spigot 606 Smooth F-lip (9mm) Peterson Pfeife Spigot 606 Smooth F-lip (9mm) 389,00€
Stanwell Pfeife PS Collection 11 Brown Polish Stanwell Pfeife PS Collection 11 Brown Polish 389,00€
Peterson Churchwarden Dublin Ebony mit Silberring Peterson Churchwarden Dublin Ebony mit Silberring 389,00€
Vauen Pfeife Opus 065 Vauen Pfeife Opus 065 389,00€
Stanwell City Pfeife 246 Dark Stanwell City Pfeife 246 Dark 379,00€
Stanwell City Pfeife 88 Dark Stanwell City Pfeife 88 Dark 379,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1. Sand ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1. Sand ohne Filter 379,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 3. Sand ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 3. Sand ohne Filter 379,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1. Sand/Smooth Top ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1. Sand/Smooth Top ohne Filter 379,00€
Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1/A Sand/Smooth Top ohne Filter Stanwell Pfeife H. C. Andersen 1/A Sand/Smooth Top ohne Filter 379,00€
Stanwell City Pfeife 246 Light Stanwell City Pfeife 246 Light 379,00€
Stanwell City Pfeife 88 Light Stanwell City Pfeife 88 Light 379,00€

Seiten